Ledencategorieën

De vereniging kent de volgende categorieën leden:

 • Spelend lid:
  • heeft toegang tot alle faciliteiten van de golfclub
  • heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering
 • Jeugdlid:
  • heeft dezelfde rechten als een spelend lid
  • heeft echter de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt
  • heeft echter geen stemrecht in de algemene ledenvergadering
 • Countrylid:
  • heeft geen toegang tot de baan, maar wèl tot het Clubhuis
  • kan meedoen aan alle evenementen (buiten golfwedstrijden) van de vereniging
  • heeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering
 • Erelid c.q. lid van verdienste:
  • is een (spelend) lid dat zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging
  • heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering
 • Bedrijfslid:
  • is een (fiscaal) aantrekkelijke variant voor ondernemers. Nadere informatie vind je hier
 • Studentenlid:
  • is een volwassene die een (fulltime) studie volgt (en geen volledig inkomen heeft)
  • heeft toegang tot alle faciliteiten van de club
  • heeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering

Voor spelende seniorleden geldt een maximum aantal van 500 personen. Dit in het kader van de (maximale) belasting van de baan, deelname aan wedstrijden, etc. Voor jeugdleden geldt een maximum van 80 leden. Countryleden, ereleden,  bedrijfsleden en studentenleden vallen niet onder het aantal van 500. Voor deze categorieën is geen maximum aantal vastgesteld.

 

Ereleden Golfclub Meerssen    
Tony Dumoulin (†)   1993
Luke Kuijpers – Janssens   1996
Harry Hulsmans (†)   1999
Hugo Brocades Zaalberg   2004
Wiel Verheijen   2009
Daan Schatteman   2010
Piet Joosten   2010
Jacques Bours   2014
Gerard Stijnen   2016
Leden van verdienste Golfclub Meerssen    
Paul Rietveldt   2012
продвижение сайта гуглсковородки wokраскрутка сайта фирмыздание автосервисабрт отзывы