Ledencategorieën

De vereniging kent de volgende ledencategorieën:

Spelend (senior) lid 

 • Heeft toegang tot alle faciliteiten van de golfclub
 • Heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering

Jeugdlid

 • Heeft dezelfde rechten als een spelend lid
 • Heeft de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt
 • Heeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering

Countrylid

 • Heeft geen toegang tot de Golfbaan, maar wel tot het Clubhuis
 • Kan meedoen aan alle evenementen (buiten golfwedstrijden) van de vereniging
 • Heeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering

Erelid c.q. lid van verdienste

 • Is een (spelend) lid dat zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging
 • Heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering

Bedrijfslid

 • Is een (fiscaal) aantrekkelijke variant voor ondernemers. Nadere informatie vind je hier

Studentenlid

 • Is een volwassene die een (fulltime) studie volgt (en geen volledig inkomen heeft)
 • Heeft toegang tot alle faciliteiten van de club

Proeflid 

Het proeflidmaatschap is een leuke en voordelige manier om met onze club kennis te maken

 • bezit (minimaal) clubhandicap 54
 • heeft toegang tot alle faciliteiten van de golfclub
 • voorziet niet in het NGF-lidmaatschap en een NGF-pasje
 • heeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering

Voor spelende (senior) leden geldt een maximum aantal van 500 personen. Dit in het kader van de (maximale) belasting van de baan, deelname aan wedstrijden, etc.

Voor jeugdleden geldt een maximum van 80 leden.

Countryleden, ereleden, bedrijfsleden, studentenleden en proefleden vallen niet onder het aantal van 500. Voor deze categorieën is geen maximum aantal vastgesteld.

Ereleden Golfclub Meerssen
 • 1993 – Tony Dumoulin (†)
 • 1996 – Luke Kuijpers – Janssens
 • 1999 – Harry Hulsmans (†)
 • 2004 – Hugo Brocades Zaalberg (†)
 • 2009 – Wiel Verheijen
 • 2010 – Daan Schatteman
 • 2010 – Piet Joosten
 • 2014 – Jacques Bours
 • 2016 – Gerard Stijnen (†)
Leden van verdienste Golfclub Meerssen
 • 2012 – Paul Rietveldt
Scroll naar top