Doorloop in de baan

Het is opmerkelijk dat de doorloop in onze baan nogal eens stroef verloopt. In de context hiervan valt op dat de etiquette steeds minder gerespecteerd wordt. Bijvoorbeeld dat flights die langzaam zijn, nalaten om achterop komende flight(s) te laten passeren. Een veel gehoord argument als verdediging is dat de achteropkomende flight niet dichterbij komt. Dat is logisch wanneer je weet dat die flight bij vrijwel iedere afslag moet wachten tot de vorige flight uitgeholed is. Het gevolg is dat alles wat daar weer achteraan komt ook weer verder in elkaar schuift. De file begint immers bij de eerste auto.

Wanneer is men te langzaam door de baan?
Wanneer de afstand met de voorlopende flight groter wordt en de achteropkomende flight bij herhaling moet staan wachten. Zeker is dat het geval wanneer de ruimte met de voorlopende flight groter is dan een hole.

Hoe laat men passeren?
Ga niet bij de afslag op een bank zitten wachten totdat de passerende flight heeft afgeslagen. De mogelijkheid bestaat dat de daarop volgende flight meteen weer achter je staat.
Indien men naar een bal zoekt, is dat een goed moment om te laten passeren. Maak met een armbeweging duidelijk dat de wachtende flight door kan en respecteer de veiligheid.
In andere situaties afslaan en ga aansluitend lopen en let op achteropkomende flight. Staat die klaar om af te slaan, geef dan met een armbeweging aan dat zij kunnen spelen.
We spreken af dat een persoon verantwoordelijk is voor het tempo door de baan van zijn flight. Dit is hij of zij met de beste exact handicap. Hij/zij is het ook die het teken geeft aan de achteropkomende flight.
Je moet afslaan als je overtuigd bent dat de spelers voor je buiten bereik zijn.
In dit geval heeft onze OR&H-commissie goedgekeurd dat de volgorde van afslaan pragmatisch wordt toegepast. Let wel, alleen maar in de situaties die zich voordoen om de doorloopsnelheid door de baan te bevorderen.

Enkele andere punten om het tempo te borgen

Voor de afslag

 • Bedenk tijdig welke club je (waarschijnlijk) uit je tas gaat halen voor de volgende slag. Doe dit terwijl je loopt of wacht tijdens een slag van je medespeler.
Bij de afslag
 • Pak je bal, tee en stok waarmee je gaat afslaan uit jew tas en ga klaar staan tot je aan de beurt bent.
 • Maak maximaal één oefenswing.
Op de fairway en in de rough
 
 • Loop tijdig naar je eigen bal toe. Blijf om reden van veiligheid achter de bal die het verste van de hole verwijderd ligt.
 • Zet je tas zo dicht mogelijk bij je. Een goede plaats is op een afstand van een meter recht tegenover je.
 • Kijk goed hoe je bal ligt en kies een stok.
 • Let op waar je bal ligt en probeer dit te onthouden, zodat je weet waar je moet zoeken.
 • Help elkaar met zoeken naar de bal.
 • Als je twijfelt of je je bal kunt vinden of spelen, speel dan, vóór je gaat zoeken, een provisionele bal. Dit scheelt onnodig teruglopen waardoor weer vertraging kan ontstaan.

Op de green

 • Zet je tas alvast in de richting van de volgende afslag.
 • Neem je putter, je pitchvork en een balmerker mee op de green.
 • Bekijk alvast je putting lijn, zodat je meteen kunt putten als je aan de beurt bent.
 • Hij of zij die het eerst uitgeholed heeft plaats de vlag terug.
 • De scores worden genoteerd bij de volgende afslag.
 • Kussen en handen schudden bij einde ronde doen we buiten de baan.

Zip-in / Ritsen bij hole 1 c.q. hole 10

Algemeen

 • Wanneer 18 holes worden gespeeld en men van hole 9 komt, wordt er direct verder gespeeld op hole 10 mits er niemand op de afslag van hole 1 staat. De doorkomende flight van hole 9 heeft voorrang bij gelijktijdige aankomst op hole 1/10.
 • Staan er meerdere flights te wachten dan wordt er geritst op volgorde van aankomst. Eerst start de flight die staat te wachten (nummer 1), vervolgens de doorkomende flight afkomstig van hole 9 (nummer 2), vervolgens de volgende flight (nummer 3). 

Bijzonderheden

  • Een flight die komt van hole 9 en de baan verlaat, bijvoorbeeld voor een consumptie, verliest het recht op ritsen. Wanneer zij het spel willen voortzetten, dienen zij achteraan te sluiten.
  • Als een flight die van hole 9 komt wordt gewijzigd (nieuwe speler(s)), dan vervalt het recht op ritsen en moet men aansluiten achter de wachtende flight(s).

Tenslotte nog dit: Het deelnemen aan een wedstrijd of het lopen van een qualifying-kaart (18 holes), geeft geen recht op voorrang bij het ritsen (hole 10) met een wachtende flight op hole 1.

Volgorde van lopen
We lopen de baan van hole 1 t/m 18 of van hole 1 t/m 9. Laten we ons daaraan houden, dat voorkomt onnodige irritatie. Die irritatie doet zich vooral voor op momenten dat het druk is en flights keurig staan te wachten voor de afslag van hole 1, andere personen de baan opkomen en alle wachtenden voorbij marcheren en zich vervolgens aansluiten bij een flight in de baan. Dit mag niet!
Alleen in uitzonderlijke gevallen en als een Marshal dit bovendien toelaat mag of mogen spelers schuiven naar een andere hole om zo de snelheid door de baan te waarborgen. Het is echter verboden door de baan holes over te slaan.

Scroll naar boven