Doorloop in de baan

Het is opmerkelijk dat de doorloop in onze baan nogal eens stroef verloopt. In de context hiervan valt op dat de etiquette steeds minder gerespecteerd wordt. Bijvoorbeeld dat flights die langzaam zijn, nalaten om achterop komende flight(s) te laten passeren. Een veel gehoord argument als verdediging is dat de achteropkomende flight niet dichterbij komt. Dat is logisch wanneer je weet dat die flight bij vrijwel iedere afslag moet wachten tot de vorige flight uitgeholed is. Het gevolg is dat alles wat daar weer achteraan komt ook weer verder in elkaar schuift. De file begint immers bij de eerste auto.

Wanneer is men te langzaam door de baan?
Wanneer de afstand met de voorlopende flight groter wordt en de achteropkomende flight bij herhaling moet staan wachten. Zeker is dat het geval wanneer de ruimte met de voorlopende flight groter is dan een hole.

Hoe laat men passeren?
Ga niet bij de afslag op een bank zitten wachten totdat de passerende flight heeft afgeslagen. De mogelijkheid bestaat dat de daarop volgende flight meteen weer achter je staat.
Indien men naar een bal zoekt, is dat een goed moment om te laten passeren. Maak met een armbeweging duidelijk dat de wachtende flight door kan en respecteer de veiligheid.

In andere situaties afslaan en ga aansluitend lopen en let op achteropkomende flight. Staat die klaar om af te slaan, geef dan met een armbeweging aan dat zij kunnen spelen.

We spreken af dat een persoon verantwoordelijk is voor het tempo door de baan van zijn flight. Dit is hij of zij met de beste exact handicap. Hij/zij is het ook die het teken geeft aan de achteropkomende flight.

Men moet afslaan als men overtuigd is dat de spelers voor u buiten bereik zijn.
In dit geval heeft onze OR&H-commissie goedgekeurd dat de volgorde van afslaan pragmatisch wordt toegepast. Let wel, alleen maar in de situaties die zich voordoen om de doorloopsnelheid door de baan te bevorderen.

Enkele andere punten om het tempo te borgen

Voor de afslag

 • Bedenk tijdig welke club je (waarschijnlijk) uit je tas gaat halen voor de volgende slag. Doe dit terwijl je loopt of wacht tijdens een slag van je medespeler.

Bij de afslag

 • Pak uw bal, tee en stok waarmee u gaat afslaan uit uw tas en ga klaar staan tot u aan de beurt bent.
 • Maak maximaal een oefenswing.

Op de fairway en in de rough

 • Loop tijdig naar uw eigen bal toe. Blijf om reden van veiligheid achter de bal die het verste van de hole verwijderd ligt.
 • Zet uw tas zo dicht mogelijk bij u. Een goede plaats is op een afstand van een meter recht tegenover u.
 • Kijk goed hoe uw bal ligt en kies een stok.
 • Let op waar uw bal ligt en probeer dit te onthouden, zodat u weet waar u moet zoeken.
 • Help elkaar met zoeken naar de bal.
 • Als u twijfelt of u uw bal kunt vinden of spelen, speel dan, vóór u gaat zoeken, een provisionele bal. Dit scheelt onnodig teruglopen waardoor weer vertraging kan ontstaan.

Op de green

 • Zet uw tas alvast in de richting van de volgende afslag.
 • Neem uw putter, uw pitchvork en een balmerker mee op de green.
 • Bekijk alvast uw putting lijn, zodat u meteen kunt putten als u aan de beurt bent.
 • Hij of zij die het eerst uitgeholed heeft plaats de vlag terug.
 • De scores worden genoteerd bij de volgende afslag.
 • Kussen en handen schudden bij einde ronde doen we buiten de baan.
 • Ritsen bij hole 1 c.q. hole 10

Flights komende van hole 9 moeten bij hole 1 ritsen. Zo doen we dat: de flight die klaarstaat om af te slaan op hole 1 blijft op positie 1. De flight die van hole 9 komt sluit aan op positie 2 enz..

Hierbij dient aangetekend dat een flight die komt van hole 9 en collectief de baan verlaat, bijvoorbeeld voor een consumptie, het recht op ritsen verliest. Wanneer zij het spel willen voortzetten, dienen zij achteraan te sluiten.

Volgorde van lopen
We lopen de baan van hole 1 t/m 18 of van hole 1 t/m 9. Laten we ons daaraan houden, dat voorkomt onnodige irritatie. Die irritatie doet zich vooral voor op momenten dat het druk is en flights keurig staan te wachten voor de afslag van hole 1, andere personen de baan opkomen en alle wachtenden voorbij marcheren en zich vervolgens aansluiten bij een flight in de baan. Dit mag niet!

Alleen in uitzonderlijke gevallen en als een Marshal dit bovendien toelaat mag of mogen spelers schuiven naar een andere hole om zo de snelheid door de baan te waarborgen. Het is echter verboden door de baan holes over te slaan.

online translation servicesсвадьба в шри ланке с туромsmm продвижение сайтадом набережные челныприбор для лечения