Interesse om als vrijwilliger in de club werkzaam te zijn?

Het is voor onze Club essentieel dat leden op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het in stand houden van de voorzieningen en de verworvenheden. Dat gebeurt voor een belangrijk deel doordat leden actief zijn in onze commissies. 

Heb jij belangstelling om een van onze commissies te versterken? Meld je aan door het formulier in te vullen en in te sturen. 

Scroll naar top