GEO Commissie

GEO borgt een planmatige aanpak van baanonderhoud in het kader van duurzaamheid en het uitfaseren van gebruik van pesticiden. Ook bij onze golfclub houdt een commissie zich hiermee bezig.

De GEO Commissie heeft de voorbereidingen voor de GEO certificering gedaan. Het GEO-certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode moeten we een her-certificering aanvragen. Op een her-audit zullen we ons moeten voorbereiden. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor onze GEO Commissie. Er moet in kaart worden gebracht welke acties en gegevens nodig zijn voor de her-audit en een tijdpad worden opgesteld voor een zo efficiënt mogelijk verloop van het traject. Zie informatie over deze zgn. CIP’s op de pagina “GEO Certificaat” via onderstaande button.

Scroll naar top