Bestuur en Commissies

Bij Golfclub Meerssen is het enthousiaste clubleven op een hoog niveau gebracht. Dit is het bijzondere karakter van onze club. We worden niet in leven gehouden door subsidies. Zelfredzaamheid staat centraal, gebruikmaken van eigen kracht om de eigen regie voeren. Termen die passen in deze tijd, waarin de bomen niet meer tot in de hemel groeien en het ophouden van de eigen broek een noodzaak is. Wij brengen dit al ruim 25 jaar in de praktijk. 

Golfclub Meerssen is ook financieel gezien laagdrempelig. Doordat we alles zelf doen, behalve het professioneel baanonderhoud, zijn de exploitatiekosten laag. 

Het is voor onze Club wel essentieel dat de leden allemaal een bijdrage leveren aan het in stand houden van de voorzieningen en de verworvenheden. Een honderdtal leden heeft zich verplicht tot een taak in het bestuur of een van de zeer actieve commissies.

Informatie van het Bestuur en de Commissies kun je vinden via het snelmenu hiernaast.

Scroll naar top