Bestuur

Voorzitter: Linda Kromjong

Contact Voorzitter

voorzitter@golfclubmeerssen.nl

Penningmeester: Harpert van Seggelen

Contact Penningmeester

penningmeester@golfclubmeerssen.nl

Secretaris: Vacature

Contact Secretaris

secretaris@golfclubmeerssen.nl

Lid: Barbara Spauwen

 Algemene zaken

Contact Bestuurslid Algemene Zaken

algemenezaken@golfclubmeerssen.nl

Lid: Joh Hoen

Technische zaken / Contact Voorzittersoverleg

Contact Bestuurslid Technische Zaken

technischezaken@golfclubmeerssen.nl

Voorzitters Golfclub Meerssen

 • Tony Dumoulin (†)
  • Van 11-04-1987 tot 18-03-1994
 • Harry Hulsmans (†)
  • Van 18-03-1994 tot 15-07-1998
 • Hugo Brocades – Zaalberg (†)
  • Van 15-07-1998 tot 01-01-2002
 • Rob Wolfs
  • Van 01-01-2002 tot 08-05-2006
 • Piet Joosten
  • Van 08-05-2006 tot 22-11-2010
 • Gerard Stijnen (†)
  • Van 22-11-2010 tot 07-05-2012
 • Hans Albersen
  • Van 07-05-2012 tot 27-11-2017
 • Jacques Bours
  • Van 27-11-2017 tot 27-1-2021
 •  Linda Kromjong
  • Van 27-01-2021 
Scroll naar top