Winterregels op onze golfbaan

Van 1 november tot 1 april kunnen winterregels van kracht zijn.

Echter uitsluitend indien dit is aangegeven op de Baanstatus op deze website. Daarbij wordt vermeld welke van de navolgende winterregels gelden:

  1. Draag uw golftas – De wielen van een golftrolley kunnen sporen trekken. Daar waar iedereen dezelfde route volgt, zijn de meest kwetsbare plekken. In de winter is het gras op de golfbaan nog gevoeliger door de elementen van het seizoen. Daarom moet een draagtas gebruikt worden. Een draagtas, ook wel standbag genoemd, verspreidt en beperkt de schade. Het is meteen een goede oefening om je warm te houden.
  2. Afslaan van de matten – In de winterperiode mag alleen vanaf de matten worden afgeslagen, dus niet vanaf het gras. Deze regel is er omdat het gras in de winter teveel te lijden heeft wanneer er vanaf het gras wordt afgeslagen.

Deze regels zijn niet vrijblijvend; graag begrip hiervoor.

Sluiting golfbaan

Wanneer de weerssituatie zodanig is dat gevreesd moet worden dat de baan en de greens beschadigd zullen worden, zal onze Baancommissie in overleg met de Greenkeeper van SBA Golf en Groen (de baanonderhoudsfirma) de baan sluiten. Wanneer de baan gesloten is, wordt dit vermeld in de Baanstatus op onze clubwebsite en op het bord bij de ingang van de golfbaan. De baan wordt gesloten wanneer:

  • sneeuw op de baan ligt
  • de grond bevroren is
  • de bovenlaag ontdooid en de onderlaag nog bevroren is
  • te veel water op de baan staat

Zomer- of wintergreens

Afhankelijk van de (weers)omstandigheden wordt, ook weer in zéér nauwe samenwerking met de Greenkeeper(s) besloten wanneer de wintergreens gebruikt moeten worden. Op de baan is dit duidelijk te zien. Daar waar de vlag staat, is de green die gebruikt moet worden. De andere green is op dat moment GUR (ontwijken zonder straf, niet dichter bij de hole met één stoklengte). Hiervan mag dus niet gespeeld worden.

Vanaf het moment dat de Baancommissie in samenspraak met de Greenkeeper bepaalt dat er op wintergreens gespeeld moet worden, is de baan niet meer “Qualifying”.

Let op: Indien je ziet dat de zomergreens zijn berijpt en nog in gebruik zijn (vlag op de zomergreen), dan wordt je geacht de zomergreens niet te bespelen, maar de wintergreens te gebruiken totdat de zomergreens volledig zijn ontdooid!

Waarom wintergreens?

Wintergreens worden aangelegd zuiver en alleen om de zomer­greens te sparen. Dit heeft meestal te maken met de weersomstandigheden die de structuur / de opbouw van de green aantasten. Wordt de green dan toch intens bespeeld, dan kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de green. De bottleneck bij kleinere clubs, dus ook bij onze club, is om het juiste oordeel en de juiste beslissing te kunnen nemen wanneer tot wintergreens moet worden overgegaan en op welk tijdstip er weer vanaf kan worden geweken. Om onnodige schade, uitval en/of reparatiekosten op te lopen en toch voor de spelende leden te trachten de baan zoveel mogelijk, met of zonder wintergreens, open te houden is besloten dit onderwerp in goede banen te leiden, in zéér nauwe samen­werking met de Greenkeeper(s) en onze Baancommissie. Onze Golfclub heeft geen fulltime gediplomeerd team dat ieder uur van de dag aanwezig is om de situatie te bepalen, met als gevolg dat je de gegevens op de website goed dient te raadplegen om teleurstelling te voorkomen.

Video: waarom wintergreens?

Veel golfers vragen zich misschien af waarom de vlag op de wintergreens geplaatst wordt of waarom de golfbaan gesloten is in de winter. In deze video legt NGF-medewerker Niels Dokkuma uit hoe dat precies zit. In beide gevallen is het niet om de golfer te pesten, maar voor behoud van de baan en een betere kwaliteit van de greens vanaf het voorjaar.

Acceptatie winterregels en wintergreens 

Op de geschetste manier is geprobeerd een juiste balans te vinden in het toepassen van winterregels en wintergreens, om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze club zet zich daar volledig voor in en vertrouwt op je begrip.

Scroll naar top