Golfclub Meerssen is GEO gecertificeerd - 100ste golfclub in Nederland

Golfclub Meerssen is de 100ste Golfclub in Nederland die voldoet aan verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer

Golfclub Meerssen is sinds november 2019 GEO Gecertificeerd. Hiermee toont onze golfclub aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Dat doen wij door verantwoordelijkheid te nemen om golf in te passen in onze omgeving zowel in natuurlijk- als in milieu technisch opzicht. 

Als Golfclub zijn we blij met deze certificering, het toont aan dat we bijdragen in een steeds belangrijker wordend onderwerp, namelijk duurzaamheid. Kortom een certificaat om trots op te zijn en te blijven!

De uitreiking van het 100ste GEO certificaat door de NGF vond plaats op donderdag 23 januari 2020 tijdens het landelijke Sportief Verbinden  evenement in Amsterdam. Onze Club vierde het behalen van het GEO certificaat op vrijdag 31 januari 2020, samen met de NGF, onze burgemeester, onze leden en genodigden.

NGF persbericht 17 januari 2020

100 golfbanen met GEO-duurzaamheidcertificaat

NGF zet Golfclub Meerssen in het zonnetje

tijdens Sportief Verbinden evenement in RAI Amsterdam op 23 januari 2020

“A small facility with an extraordinary community spirit, Golfclub Meerssen is entirely run by committee and an example of what can be achieved with teamwork and focus on maximising natural and social value”

GEO-certificering

GCM heeft het GEO certificaat als 100ste golfclub in Nederland behaald

Met het GEO-certificaat laat Golfclub Meerssen zien dat we op een duurzame manier ons golfterrein beheren. Daar waar het gaat om watergebruik, gebruik van kunstmest en energie, hanteren we maatregelen die conform de gestelde criteria van GEO zijn. Maar welke criteria stelt GEO en hoe hebben we deze vertaalt naar praktische maatregelen?

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO), gevestigd in Schotland. Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld.

Nadat wij via de NGF het certificaat hadden aangevraagd bij GEO werd onze Golfbaan geaudit door een onafhankelijk auditor. In ons geval was dit ecoloog Paul van Kan. 

Omdat onze baan aan alle GEO criteria voldoet, is het GEO-certificaat uitgereikt. Het certificaat laat niet alleen zien dat ons golfterrein duurzaam wordt beheerd, maar het kan ons ook helpen om bij overheden goodwill te krijgen voor onze clubactiviteiten, uitbreidingsplannen of vergunningen. Overheden verwachten steeds meer van landschapsbeheerders dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zorg dragen voor een goed milieu. Het GEO-certificaat toont aan dat onze golfclub zich daarvoor inzet.

Het GEO-certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode moeten we een her-certificering aanvragen. Op een her-audit zullen we ons moeten voorbereiden. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor onze GEO Commissie. Er moet in kaart worden gebracht welke acties en gegevens nodig zijn voor de her-audit en een tijdpad worden opgesteld voor een zo efficiënt mogelijk verloop van het traject. Zie informatie over deze zgn. CIP’s in het aparte kader op deze webpagina.

De her-audit dient als meetmoment om te toetsen of de opgegeven doelstellingen voor een duurzame bedrijfsvoering wel of niet gehaald zijn. Verder wordt onderzocht welke acties zijn genomen ten behoeve van milieukwaliteit, natuur, etc. Wanneer we de her-audit met succes afsluiten, hoeven we pas over vijf jaar weer een audit te doen. Wel wordt er van ons verwacht dat wij jaarlijks rapporteren over de GEO-doelstellingen.

GEO Certified® is het symbool van golfomgevingen over de hele wereld – het geeft aan dat een golfcomplex voldoet aan een betrouwbare norm op het gebied van Natuur, Hulpbronnen en Gemeenschap, en streeft naar voortdurende verbetering. GEO Certified® wordt algemeen vertrouwd en onderschreven door een groeiend aantal organisaties en mensen, zowel binnen als buiten de golfsport.

 CIP – Continuous Improvement Programs
 • 3-Jaarlijks de biodiversiteit onderzoeken met lokale clubs (NHG, Vogelwerkgroep, IVN)
 • Het maken van een habitatkaart
 • Het geregeld inventariseren van beschermde soorten
 • Het maken van een gedragscode met managementrichtlijnen en jaarlijkse planning om bedreigde diersoorten en locaties te beschermen
 • Het planten van fruitbomen en heggen op plaatsen waar dit mogelijk is
 • Kijken wat mogelijk is aan de randen en hoeken van het terrein voor het verbeteren van de ecologische waarden
 • De vijver beter benutten voor het verbeteren van de biodiversiteit. Montmorillonite i.p.v. of op plastic in de vijver
 • Maken van een jaarplanning voor de Baancommissie voor het natuurbehoud in combinatie met de habitatkaart en gedragscode
 • Nestkasten plaatsen voor verschillende vogels i.s.m. Vogelwerkgroep Margraten en bijenhotel en vleermuispaal.
 • Het water van het dak afkoppelen van het riool en in de bodem terugbrengen via een grindkoffer
 • Het installeren van zuinige perlators op waterkranen
 • Het installeren van timers in ruimten waar dit nog niet zo is
 • Het kopen van fare-trade producten en organische producten
 • Proberen om gezamenlijk met andere clubs het afval te verzorgen
 • Bekijken om het afval in de baan gescheiden in te zamelen
 • Het maken van een communicatieplan om de duurzaamheid onder de aandacht te brengen en te houden
 • Meedoen aan de vogel-tel-dag
 • Toevoegen informatie over GEO, duurzaamheid en natuur aan de website
Scroll naar top