Publiciteitscommissie

De Publiciteitscommissie verzorgt en coördineert de publicaties van en de communicatie door Golfclub Meerssen naar de leden en zo nodig naar derden. Dit gebeurt schriftelijk en/of digitaal.

Publicaties en overige activiteiten

  • Digitale Nieuwsbrief @FORE
  • Beheer website van Golfclub Meerssen
  • Verzorgen persberichten
  • Coördinatie diverse soorten drukwerken en bedrukkingen
  • Bewaken huisstijl van Golfclub Meerssen

Doelstelling

De leden van Golfclub Meerssen en indien nodig derden te informeren en het contact van de clubleden onderling te bevorderen, en het bestuur en de overige commissies te ondersteunen in hun communicatie-uitingen.

Scroll naar top