Marshals

Een goede Club Marshal is meer een gastheer of gastvrouw dan een politieagent en draagt – door een vriendelijke wijze van optreden – bij aan een prettige clubambiance op de golfbaan. Een Marshal zorgt daarnaast voor een vlot ritme door de baan en heeft aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de leden en introducés (gasten).

Bij Golfclub Meerssen is de handhaving van het Baanreglement en de etiquette (of gedragsregels) door het Bestuur gedelegeerd aan een aantal door het Bestuur benoemde Marshals. Aanwijzingen c.q. opmerkingen van deze Marshals dienen te allen tijden opgevolgd te worden.

Een en ander betekent dat een golfer bij een geconstateerde overtreding van een speler niet zelf in discussie gaat met de overtreder, maar de aanwezige Marshal hierop attent maakt. Deze zal vervolgens voor verdere afhandeling zorgdragen door het aanspreken van het lid dat de overtreding heeft begaan en/of door rapportage naar het Bestuur. Eventuele sancties (schorsing, tijdelijk baanverbod, etc.) worden door het Bestuur opgelegd.

Scroll naar top