Clubinformatie

Golfclub Meerssen is opgericht op 11 april 1987, in eerste instantie als oefenclub dicht bij huis voor golfers die elders lid waren. De huidige accommodatie is in fasen gerealiseerd met veel inbreng van onze leden en met eigen financiële middelen. 

Golfclub Meerssen is met ongeveer 500 (spelende) leden een relatief kleine golfclub, die als “C-lid” is geregistreerd bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Golfclub Meerssen heeft op het golfterrein te Bunde zowel voor de beginnende als voor de meer ervaren speler een golftechnisch uitdagende en landschappelijk fraaie 9-holes “lowbudget” baan, die met zorg voor het milieu wordt onderhouden. Belangrijke doelstelling daarbij is dat de leden, ook al zijn zij minder geoefend, met plezier en voldoening de golfsport kunnen beoefenen, zonder persé tot competitieve prestaties te worden gedwongen.

Het bestuur is van mening dat het gezelligheidsaspect met een goed sociaal contact tussen de leden van groot belang is voor het succesvol voortbestaan van de club. Goede communicatie tussen bestuur, commissies en leden is in dit verband van belang om de betrokkenheid te stimuleren en te bevorderen.

Een voorname rol in de communicatie speelt ons clubhuis, maar ook wedstrijden en andere evenementen dragen daartoe in belangrijke mate bij. Voornamelijk de gezelligheidswedstrijden, mede gericht op de minder ambitieuze spelers, zijn van belang om hun deelname en daarmee ook contact met andere leden te bevorderen. Hetzelfde geldt voor de nagestreefde actieve deelname van leden in commissies. Bij de toelating van nieuwe leden zal daarom mede worden gelet op de bereidheid van aspirant-leden om een actieve rol te willen spelen.

De relatief lage investeringen en onderhoudskosten van de baan zijn mogelijk, door aangepaste aanleg van greens en fairways, evenals door verantwoord baanonderhoud. Door begrenzing van het aantal leden wordt overbelasting van de baan en daardoor hoge onderhoudskosten vermeden. Stimuleren van actieve aandacht voor het behoud van de baan door de spelers is daarbij zeer belangrijk.

Zelfwerkzaamheid van de leden levert – binnen grenzen – een zinvolle beperking van kosten op. Sponsoring wordt gezien als een welkome financiële ondersteuning van de club, waarbij er wel voor gewaakt wordt dat sponsoring geen te dominante rol speelt.

Met het bovenstaande beleid vult Golfclub Meerssen een “gat in de markt”. Zij biedt een aantrekkelijke en betaalbare basis zowel voor spelers die geen lid willen worden van clubs met A of B status, als voor spelers die elders lid zijn maar daarnaast behoefte hebben aan een goede oefenmogelijkheid dicht bij huis.

Golfclub Meerssen biedt haar leden de mogelijkheid de NGF Clubhandicap op de eigen baan te behalen. Naast het eigen theorieonderricht en -examen, worden de benodigde praktische les- en oefenmogelijkheden geboden, voor zover mogelijk op eigen terrein. De aanwezigheid van een golfprofessional is daarbij van groot belang. Golfclub Meerssen is door de NGF gemachtigd haar eigen handicapadministratie te voeren.

Scroll naar top