Uitreiking GEO Certificaat

Uitreiking 100ste GEO Certificaat tijdens landelijk Sportief Verbinden evenement in Amsterdam – donderdag 23 januari 2020

Met Sportief Verbinden wordt beoogd dat voorzitters en directeuren van sportbonden, wethouders en gedeputeerden, beleidsverantwoordelijken van gemeenten, provincie en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, verbindingen leggen én sport beleven.

Op 23 januari 2020 organiseren het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, gemeente Amsterdam, KNHS en Jumping Amsterdam in samenwerking met KC Sport een Sportief Verbinden-evenement tijdens Jumping Amsterdam in de RAI in Amsterdam. Een belangrijk deelprogramma is Routekaart Verduurzaming Sport. Hierin staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen. De Routekaart is in overleg met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen. Namens sport, gemeenten en rijksoverheid zetten vertegenwoordigers van VWS, NOC*NSF en de vereniging Sport en Gemeenten hun handtekening en spreken daarmee uit dat zij zich in gaan zetten om de klimaatdoelstellingen te behalen. De dag staat onder leiding van Humberto Tan.

Parallel aan de ondertekening van de Routekaart organiseert de NGF een speciale bijeenkomst waarbij aan de 100ste golfclub het GEO certificaat wordt uitgereikt. Aan Golfclub Meerssen is de eer te beurt gevallen om dit 100ste certificaat op deze bijzondere dag te mogen ontvangen. Een afvaardiging van ons Bestuur zal in Amsterdam aanwezig zijn.

Viering behalen GEO Certificaat – vrijdag 31 januari 2020

Maar natuurlijk grijpen wij de gelegenheid aan om dit bijzondere moment ook bij onze eigen golfclub te vieren met onze leden. Niels Dokkuma en Chris Veldkamp van de NGF zullen in aanwezigheid van de Burgemeeter van Meerssen, Mirjam Clermonts, de uitreiking van het certificaat “herhalen” op vrijdag 31 januari 2020 in ons Clubhuis. 

Alle leden van Golfclub Meerssen zijn van harte welkom bij deze festiviteit!

Op 15 november 2019 is aan Golfclub Meerssen het GEO certificaat toegekend

Onze Golfclub heeft dit certificaat als 100ste golfclub in Nederland behaald

Scroll naar top