Instructie verantwoord alcoholgebruik

In het clubhuis van Golfclub Meerssen gelden de volgende regels:

  1. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubhuis zelf of op het terras.
  2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugd en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie en niet aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, zijn niet toegestaan.
  7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder meer door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  8. Personen die agressief en normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger verwijderd.

De 18 jaar regeling is ook bij ons van toepassing!

Scroll naar top