Plaatselijke Regels

 • Buiten de Baan (OOB) wordt aangegeven door witte palen of door de omheining van het terrein.
 • Uit Grond in Bewerking (GUR) mag niet worden gespeeld. Aangepaalde bomen en de bewerkte grond daaronder zijn Grond in Bewerking (Regel 25-1 is van toepassing).
 • Gebied met een Kwetsbaar Milieu (GKM) wordt aangegeven door witte of gele palen met een groene kop. Dit gebied mag niet worden betreden. Bij belemmering van stand of ruimte voor voorgenomen swing moet de speler dit ontwijken volgens Appendix 1, deel A hoofdstuk 2 deel 3b (i & ii). Uitzondering: Een speler mag een belemmering niet volgens punt 3 van deze Plaatselijke Regel ontwijken, indien (a) de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan het GKM of (b) belemmering door het GKM zich alleen zou voordoen bij een duidelijke onredelijke slag of een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.
 • De afslagmatten en de plastic afscheiding in de rand van de bunker van hole 6 maken integraal deel uit van de baan.
 • Indien een bal in de waterhindernis achter de green van Hole 5 niet wordt gespeeld dan wel waarschijnlijk daarin verloren is, moet een bal worden gedropt in de Droppingzone volgens Regel 26-1.
 • Stenen in bunkers mogen worden verwijderd.
 • Tijdelijke plaatselijke regels worden op het publicatiebord bij het clubhuis aangegeven.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL

 • Strokeplay: twee strafslagen
 • Matchplay: verlies van de hole

AFSTANDSMETER

 • Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
 • Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór een ronde verkregen is.

STRAF VOOR OVERTREDING AFSTANDSMETER

Bij eerste overtreding

 • Strokeplay: twee strafslagen
 • Matchplay: verlies van de hole

Bij volgende overtreding: diskwalificatie

De Plaatselijke Regels staan ook op de Scorekaart Golfclub Meerssen.
анализ сайта гуглпутевка в болгарию пилигрим харьковполотенцесушитель купить ценадеревянный дом срубпоисковое продвижение сайта топ