Golfclub Meerssen is trots op GEO Certificaat!

Golfclub Meerssen is de 100ste Golfclub in Nederland die voldoet aan verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer

Golfclub Meerssen heeft  sinds november 2019 het GEO Certificaat. Hiermee toont onze golfclub aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Dat doen wij door verantwoordelijkheid te nemen om golf in te passen in onze omgeving zowel in natuurlijk- als in milieu technisch opzicht. 

Als Golfclub zijn we blij met deze certificering, het toont aan dat we bijdragen in een steeds belangrijker wordend onderwerp, namelijk duurzaamheid. Kortom een certificaat om trots op te zijn!

De uitreiking van het 100ste GEO Certificaat door de NGF vond plaats op donderdag 23 januari 2020 tijdens het landelijke Sportief Verbinden evenement in Amsterdam. Onze Club vierde het behalen van het GEO Certificaat op vrijdag 31 januari 2020, samen met de NGF, onze burgemeester, onze leden en genodigden.

GEO Certified® is het symbool van golfomgevingen over de hele wereld – het geeft aan dat een golfcomplex voldoet aan een betrouwbare norm op het gebied van Natuur, Hulpbronnen en Gemeenschap, en streeft naar voortdurende verbetering. GEO Certified® wordt algemeen vertrouwd en onderschreven door een groeiend aantal organisaties en mensen, zowel binnen als buiten de golfsport.

GCM heeft het GEO certificaat als 100ste golfclub in Nederland behaald

Met het GEO-certificaat laat Golfclub Meerssen zien dat we op een duurzame manier ons golfterrein beheren. Daar waar het gaat om watergebruik, gebruik van kunstmest en energie, hanteren we maatregelen die conform de gestelde criteria van GEO zijn. Maar welke criteria stelt GEO en hoe hebben we deze vertaalt naar praktische maatregelen?

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO), gevestigd in Schotland. Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. 

Nadat wij via de NGF het certificaat hadden aangevraagd bij GEO werd onze Golfbaan geaudit door een onafhankelijk auditor. In ons geval was dit ecoloog Paul van Kan. 

Omdat onze baan aan alle GEO criteria voldoet, is het GEO-certificaat uitgereikt. Het certificaat laat niet alleen zien dat ons golfterrein duurzaam wordt beheerd, maar het kan ons ook helpen om bij overheden goodwill te krijgen voor onze clubactiviteiten, uitbreidingsplannen of vergunningen. Overheden verwachten steeds meer van landschapsbeheerders dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zorg dragen voor een goed milieu. Het GEO-certificaat toont aan dat onze golfclub zich daarvoor inzet.

Een GEO-certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode moeten we een her-certificering aanvragen. Op een her-audit zullen we ons moeten voorbereiden. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor onze GEO Commissie. Er moet in kaart worden gebracht welke acties en gegevens nodig zijn voor de her-audit en een tijdpad worden opgesteld voor een zo efficiënt mogelijk verloop van het traject. Zie informatie over deze zgn. CIP’s in het aparte kader op deze webpagina.
De her-audit dient als meetmoment om te toetsen of de opgegeven doelstellingen voor een duurzame bedrijfsvoering wel of niet gehaald zijn. Verder wordt onderzocht welke acties zijn genomen ten behoeve van milieukwaliteit, natuur, etc. Wanneer we de her-audit met succes afsluiten, hoeven we pas over vijf jaar weer een audit te doen. Wel wordt er van ons verwacht dat wij jaarlijks rapporteren over de GEO-doelstellingen. 

Scroll naar top