Alle @FORE's van 2021 op een rij

@FORE Nieuwsbericht 2021 – 06

5 februari 2021

In dit nummer

 • Nieuwe bestuur – meteen aan de slag gegaan
 • Wereld Handicap Systeem (WHS) – 1 maart 2021
 • ALV – notulen van de laatste vergadering 
 • Facturen contributie en huur lockers zijn verstuurd
 • Consumptietegoed
 • Uitgifte pasjes
 • Onze Bedrijfsleden

Nieuwe bestuur - meteen aan de slag gegaan

DANK! 

Nogmaals willen wij jullie bedanken voor de brede steun tijdens de ALV van vorige week. Maar liefst 49% van onze leden heeft gestemd. Helemaal top! Het geeft ons aan hoeveel leden zich betrokken voelen bij Golfclub Meerssen.

Wij gaan dan ook vol enthousiasme met het nieuwe team aan de slag met onze golfclub. En er gaat al zoveel goed in onze club, zoals de vele leden in de commissies die óók vol enthousiasme hun vrije tijd beschikbaar stellen aan Golfclub Meerssen. We kunnen niet zonder, dank hiervoor!

Wat gaan we in februari doen?

We zijn op dit moment onze to-do list aan het opstellen, waarna we deze prioriteren en projecten ervan maken. Zo kunnen mogelijk verschillende zaken gelijktijdig worden onderzocht. Vele handen maken licht werk, dus hiervoor gaan we leden benaderen zodat we mét elkaar lopende zaken snel kunnen oppakken. Uiteraard zullen we hierover ook contact zoeken met de verschillende commissies.

Ook zal er een vragenlijst gestuurd worden naar onze leden waarbij we hopen op nét zoveel reacties als bij onze eerste digitale ledenvergadering. Vervolgens zullen we zoeken naar mogelijkheden om onder het genot van een kop koffie of ander drankje op een positieve manier met elkaar te sparren over de diverse thema’s in ons (virtuele) clubhuis.

Al met al  zijn we op de achtergrond al druk in de weer met plannen. We zullen jullie hiervan met regelmaat op de hoogte houden.

De baan is op korte termijn jammer genoeg nog niet bespeelbaar, maar we hopen jullie daar toch weer snel te kunnen ontmoeten.

Tot heel binnenkort,

Linda, Hans, Ellen, Joh en Barbara

Wereld Handicap Systeem (WHS) - 1 maart 2021

De invoering van het Wereld Handicap Systeem komt dichterbij.

In een kort filmpje legt de NGF de basisprincipes van het WHS uit. Graag delen we deze video met onze leden zodat niemand op 1 maart verrast wordt.

Vanaf begin januari staat zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers op de (digitale) NGF pas. De te verwachten WHS-handicap wordt ongeveer eens in de drie weken geactualiseerd.

ALV - Notulen van de laatste vergadering

De notulen van de digitale ALV van woensdag 27 januari 2021 kun je inzien op onze website. Het zijn nog concept notulen. De notulen zullen worden vastgesteld in de eerstvolgende ALV. 

Ook zijn enkele andere documenten beschikbaar, bijvoorbeeld de uitslag van de ALV stemming en de presentatie die tijdens de ALV was gebruikt.  

ALV: Alle informatie

Het wachtwoord om deze pagina te bereiken kun je terugvinden in de e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021 en in de uitnodiging van zondag 24 januari 2021

Facturen contributie en huur lockers zijn verstuurd

De facturen betreffende de contributie voor het lidmaatschap van Golfclub Meerssen voor dit jaar zijn vanmorgen verstuurd. In het geval je een locker huurt, dan is de huurprijs ook gefactureerd. 

De facturen zijn per e-mail verzonden. Enkele leden hebben geen e-mail adres. Zij ontvangen de factuur per post.

Consumptietegoed

Het verplichte consumptietegoed bedraagt €40,- per jaar. Jaarlijks wordt dit tegoed toegevoegd aan je saldo in het Kassa systeem zo spoedig mogelijk nadat je de contributienota hebt voldaan. Het verplichte tegoed van een jaar is alleen in datzelfde jaar te gebruiken, m.a.w. het niet geconsumeerde gedeelte van dit tegoed vervalt aan het eind van een jaar.

Omdat vorig jaar door corona ons Clubhuis meer dicht dan open is geweest, is het niet gebruikte verplichte 2020 consumptietegoed niet vervallen per ultimo 2020, maar mag dit ook gedurende 2021 worden gebruikt. Het verplicht 2020 consumptietegoed dat in 2021niet wordt gebruikt vervalt echter aan het einde van 2021.   

Consumptietegoed dat je zelf opwaardeert in het Kassa systeem (via bijvoorbeeld pinnen of de KNIP App) blijft geldig zolang je lid bent van onze club.

Uitgifte pasjes

Dit jaar zullen we de distributie van de clubpasjes i.v.m. corona anders moeten doen dan in de afgelopen jaren. De uitgifte van de pasjes heeft niet plaats in ons Clubhuis, maar deze worden per post verstuurd. Dit zal naar verwachting gebeuren vanaf de 2e helft van februari. Je ontvangt je pasje(s) op je huisadres mits de contributie over 2021 natuurlijk is betaald.  

In 2021 krijgen de golfers alleen nog maar een digitale NGF-pas met daarop ook een Golf Service Nummer (tenzij je voor 15 december 2020 een plastic pas had aangevraagd).

Golfers kunnen de digitale NGF-pas zien op hun mobiele telefoon. Dat kan op twee manieren:

 1. In de Golf Web App
 2. In de GOLF.NL App van de NGF

De enkele leden die een plastic pas hadden aangevraagd ontvangen deze per post.

@FORE Nieuwsbericht 2021 – 05

28 januari 2021

In dit nummer

 • Ons nieuwe bestuur
 • Algemene Ledenvergadering: uitslag stemming
 • Onze Sponsoren

Ons nieuwe bestuur

Sinds gisterenavond heeft Golfclub Meerssen een nieuw Bestuur.  

 • Linda Kromjong – Voorzitter
 • Ellen Caris – Penningmeester
 • Hans van Huissteden – Secretaris
 • Barbara Spauwen – Lid
 • Joh Hoen – Lid 

Algemene Ledenvergadering: uitslag stemming

Tijdens de Algemene Ledenvergadering gisterenavond is de uitslag van de digitale stemming bekendgemaakt.

Er waren vijf onderwerpen voorafgaande aan de ALV ter stemming voorgelegd. Van de 442 stemgerechtigde leden hadden 217 leden een stem uitgebracht (49,10%). 

De uitslag van de stemming kun je nalezen in het proces-verbaal op de webpagina ALV: agenda – overige stukken – informatie.

Op deze webpagina staan ook de vragen en antwoorden die voorafgaande aan de ALV waren gesteld/beantwoord. Je kunt deze vinden in ‘Vragen & Antwoorden’.

Webpagina ALV: agenda – overige stukken – informatie.

Het wachtwoord om deze pagina te bereiken kun je terugvinden in de e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021 of in de uitnodiging om te stemmen van zondag 24 januari 2021

@FORE Nieuwsbericht 2021 – 04

25 januari 2021

In dit nummer

 • Baanstatus, winterregels, zomergreens, wintergreens, etc
 • Laatste nieuws over Algemene Ledenvergadering 
 • Onze Bedrijfsleden

Baanstatus, winterregels, zomergreens, wintergreens, etc

Het jaar 2021 is op en bijzondere manier begonnen. Niet alleen de ontwikkelingen op gebied van corona en de daarmee samenhangende regelgeving, maar ook de weersomstandigheden hebben een  grote invloed op het al dan niet kunnen golfen. Voor Golfclub Meerssen hebben de weersomstandigheden er toe geleid dat de baan al vanaf 1 januari dicht is. Dat leidt begrijpelijkerwijs tot reacties van leden die graag spelen.  

Graag wil ik nogmaals toelichten de wijze waarop besluiten genomen worden. Deze zijn overigens in diverse nummers van onze @FORE Nieuwsbrief terug te lezen.

De Hoofd Greenkeeper en Assistent-Hoofd Greenkeeper van SBA Golf & Groen zijn de deskundigen en informeren mij als voorzitter van de Baancommissie over de status van onze Golfbaan en geven vervolgens ook advies. Veelal ga ik zelf nog eens “kijken” zo mogelijk samen met een van beide greenkeepers plus een vertegenwoordiging van onze Baancommissie (Ron Przybylski en/of Roel Zuidema). Vervolgens wordt een beslissing genomen en deze wordt kenbaar gemaakt aan ons Bestuur, onze Webmaster en onze TeeTime Helpdesk. En vervolgens natuurlijk zo spoedig mogelijk aan onze leden (website, en annulering van afslagtijden in TeeTime en persoonlijke annuleringsberichten).

Belangrijke afwegingen:

 • Vorst en sneeuw
 • Hoeveelheid regen
 • Toestand van de baan a.g.v. droogte / overvloedige neerslag
 • Consequenties voor het ontstaan van schade aan de baan of consequenties voor de veiligheid
 • Een extra weegmoment is het tijdstip van het nemen van een beslissing omdat er afslagreserveringen gepland zijn. De leden moeten z.s.m. geïnformeerd worden over annulering van de afslagtijden. We kunnen in deze coronaperiode niet volstaan met alleen maar de baanstatus op de website te wijzigen want die wordt niet altijd door de leden geraadpleegd zo heb ik geconstateerd in gesprekken met leden die vragen hadden. Daartoe heeft de Webmaster op onze website een pop-up geplaats met actuele informatie over baansluiting.

Regelmatig wordt er in de reacties die ik krijg verwezen naar m.n. de golfbaan in Margraten. “Daar is de baan open en zijn de zomergreens ook open. Wij volgen toch het beleid van Margraten. Waarom hebben wij de zomergreens gesloten of waarom zijn wij dicht?”

Ik heb me door onze Hoofd Greenkeeper laten informeren over de status van de baan in Margraten gedurende de laatste weken. Op dit ogenblik is de PAR-3 baan in Margraten al geruime tijd gesloten i.v.m. kwetsbaarheid van tees, fairways en greens. Op de 18 holes zijn er op dit ogenblik twee zomergreens gesloten a.g.v. nattigheid. In week 2 en 3 zijn de zomergreens een aantal keren gesloten wegens natheid, vorst en sneeuw. Er is een aantal keren overwogen om de baan volledig te sluiten .

In het najaar was a.g.v. de lange droogteperiode schade ontstaan op m.n. de fairways. In deze periode werd de baan veel bespeeld en had derhalve veel te lijden tot de Kerstperiode. Er ontstond veel schade. Dit leidde er toe dat er op 1 januari het besluit werd genomen geen greenfee-spelers meer toe te laten.

Op diverse beschadigde plekken is met touwen aangegeven dat er niet gespeeld kan worden. Deze droge plekken zijn nu a.g.v. de overvloedige regenval extra kwetsbaar. Helaas geldt ook voor veel leden: “Een touw is maar een touw waar je over heen kunt stappen.”

Iedere dag vindt er een afweging plaats over de te nemen maatregelen. Als de baan gesloten wordt dan worden ’s avonds de eerste starters van de volgende dag gebeld met de mededeling dat de baan gesloten is en ’s morgens worden de andere reserveringen afgebeld. De twee secretaressen dragen hiervoor zorg.

Een paar opmerkingen nog in deze ter vergelijking Golfbaan Meerssen – Golfbaan Margraten:

 1. Oppervlakte Margraten 53 ha en ca. 600 leden
 2. Oppervlakte Meerssen 7-8 ha en ca. 500 leden
 3. Oppervlakte greens Margraten gem. 500 m2
 4. Oppervlakte greens Meerssen gem. 300 m2

Een voor de hand liggende terechte conclusie is dat onze Golfbaan veel kwetsbaarder is dan de baan in Margraten. Het beleid van Margraten domweg volgen is geen optie. Wij maken wel gebruik van de deskundigheid van onze greenkeepers die daar ook werkzaam zijn en vanuit de gehele organisatie van SBA Golf en Groen info krijgen over weersvoorspellingen, onderhoud, voorkomen van schade etc.

Dan nog even maatregelen betreffende Golfbaan Maastricht. Daar zijn op dit moment nog vier holes gesloten a.g.v. wateroverlast.

Ook de mollen hebben hun aandeel in de schade aan onze Golfbaan. Bij de inspectie van de baan vrijdag j.l. telden wij 118 molshopen op hole 9! Ook in Margraten hebben ze veel last van mollen. Er wordt verondersteld dat de mollen in toenemende mate “bypasses“ aanleggen als er klemmen gezet worden. Wij zullen tot andere maatregelen overgaan zodra de weersomstandigheden  dit toelaten.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat elk besluit over sluiting van onze Golfbaan genomen wordt in het belang van onze leden. Niemand is gebaat bij schade die nu ontstaat als we koste wat kost de baan open houden. We krijgen daar in het voorjaar de rekening van gepresenteerd. Of kostbare hersteloperaties en delen afsluiten of met wrevel rondjes lopen en alleen maar klagen over de slechte baanomstandigheden.

Met vriendelijke groet

Ben Bormans – Voorzitter Baancommissie

Laatste nieuws over Algemene Ledenvergadering

Graag willen we nog even enkele laatste mededelingen doen aangaande de ALV op woensdag 27 januari 2021. 

 • Gisteren hebben alle leden via e-mail een uitnodiging toegestuurd gekregen om digitaal deel te nemen via het Zoom platform. Er is een korte instructie over hoe Zoom werkt op de website beschikbaar. 
 • Leden konden vragen en opmerkingen vooraf schriftelijk stellen/indienen zodat de digitale vergadering geordend kan verlopen. De antwoorden op de gestelde vragen zijn zoveel als mogelijk vooraf beantwoord. Vandaag zijn de vragen en antwoorden geplaatst op de webpagina ALV: agenda – overige stukken – informatie. Je kunt deze nalezen in ‘Vragen & Antwoorden’.
 • Gisterenochtend hebben alle stemgerechtigde leden (*) om circa 09.00 uur een e-mail (**) ontvangen. In deze e-mail staat een gepersonaliseerde link om in te loggen op de stemmingswebsite. In de toelichting bij de uitnodiging wordt stapsgewijze uitgelegd hoe het stemmen werkt. Het wordt erg op prijs gesteld wanneer zo veel mogelijk leden hun stem uitbrengen, het kost maar een paar minuten van je tijd. 
 • Voor leden die voorafgaand aan de ALV willen testen of het hun lukt om toegang te krijgen tot Zoom, bieden we vandaag tussen 17.00 en 18.00 uur een test sessie aan (zie voor meer informatie de uitnodiging van zondag 24 januari 2021).

Wij kijken uit naar deelname van vele leden aan de Algemene Ledenvergadering. Tot ziens op woensdag a.s. in de digitale ALV! 

(*) Seniorleden, ereleden en leden van verdienste
(**) Leden zonder e-mail adres krijgen een brief toegestuurd met daarin de stembiljetten

ALV: Alle informatie

Het wachtwoord om deze pagina te bereiken kun je terugvinden in de e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021 en in de uitnodiging van zondag 24 januari 2021

@FORE Nieuwsbericht 2021 – 03

20 januari 2021

In dit nummer

 • Het beoogde bestuur stelt zich voor
 • Actueel nieuws over Algemene Ledenvergadering 
 • Golf op z’n ‘Trumps’
 • Onze Sponsoren

Het beoogde bestuur stelt zich voor

De beoogde bestuursleden inclusief de penningmeester die aanblijft stellen zich graag middels een korte introductiefilm voor aan de leden van Golfclub Meerssen

Actueel nieuws over Algemene Ledenvergadering

Zoals we hadden toegelicht in de voorgaande @FORE zal de ALV op woensdag 27 januari 2021 digitaal plaatsvinden. Voor aanvang van de ALV zullen alle leden een uitnodiging toegestuurd krijgen om digitaal deel te nemen via het Zoom platform. Ook ontvangen jullie dan een korte instructie over hoe Zoom werkt zodat zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen aan de ALV.

In de voorgaande @FORE hadden we ook toegelicht dat je vooraf vragen en opmerkingen schriftelijk kunt stellen/indienen zodat de digitale vergadering geordend kan verlopen. Vragen kunnen tot 23 januari 2021 ingediend worden bij secretaris@golfclubmeerssen.nl. De antwoorden op de gestelde vragen zullen zoveel als mogelijk vooraf worden beantwoord en geplaatst worden de webpagina ALV: agenda – overige stukken – informatie. De vragen en antwoorden tot nu toe staan al op onze website. Je kunt deze nalezen in ‘Vragen & Antwoorden’.

We willen jullie er aan herinneren dat alle stemgerechtigde leden (*) op zondag 24 januari 2021 om circa 09.00 uur een e-mail (**) ontvangen. Bovendien krijgt ieder stemgerechtigd lid een gepersonaliseerde link om in te loggen op de stemmingswebsite. In de toelichting bij de uitnodiging wordt stapsgewijze uitgelegd hoe het stemmen werkt.

Het wordt erg op prijs gesteld wanneer zo veel mogelijk leden hun stem uitbrengen, het kost maar een paar minuten van je tijd. 

(*) Seniorleden, ereleden en leden van verdienste
(**) Leden zonder e-mail adres krijgen een brief toegestuurd met daarin de stembiljetten

ALV: Alle informatie

Het wachtwoord om deze pagina te bereiken kun je terugvinden in de e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021

Golf op z'n 'Trumps'

Zijn laatste uren als president brengt Donald Trump door op de plek waar hij het liefste is: zijn eigen golfbaan. ‘Over alles liegt hij: zijn baanscores, zijn golfhandicap, de ranking van zijn golfbanen.’

@FORE Nieuwsbericht 2021 – 02

18 januari 2021

In dit nummer

 • Algemene Ledenvergadering woensdag 27 januari 2021
 • Golfbaan gesloten
 • Onze Bedrijfsleden

Algemene Ledenvergadering woensdag 27 januari 2021

Ook Golfclub Meerssen is genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te houden. De uitnodiging voor deze ALV alsmede toegang tot de website waarop alle stukken van de ALV terug te vinden zijn is reeds verstuurd (e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021).

Een digitale ledenvergadering vergt niet alleen een andere voorbereiding voor ons Bestuur maar ook een andere werkwijze voor de leden. In dit artikel leggen we dit graag in meer detail aan de leden uit.

1. ALV

De digitale ALV is toegankelijk voor alle leden. Voor aanvang van de ALV zullen alle leden een uitnodiging toegestuurd krijgen om digitaal deel te nemen via het Zoom platform. De vergadering start om 20.00 uur maar we zullen de Zoom bijeenkomst openstellen vanaf 19.30 uur zodat iedereen voldoende tijd heeft om in te loggen.

Zoals je hebt kunnen lezen in de stukken die je kunt terugvinden op de webpagina ALV: agenda – overige stukken – informatie (die je kunt openen met het wachtwoord dat je kunt terugvinden in de e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021) is het belangrijk dat je vooraf vragen, opmerkingen en kandidaatstelingen schriftelijk stelt zodat de vergadering geordend kan verlopen. Met ruim 500 leden kan dit helaas niet anders in dit digitale tijdperk. Voor de volledigheid vermelden we onderstaand nogmaals de wijze van indienen zoals die ook is opgenomen in de concept agenda.

 1. Vragen kunnen tot 23 januari 2021 ingediend worden bij secretaris@golfclubmeerssen.nl. De antwoorden op de gestelde vragen zullen zo veel als mogelijk vooraf worden beantwoord en geplaatst worden de webpagina ALV: agenda – overige stukken – informatie.
 2. Kandidaten voor de kascommissie voor de jaarrekening 2020 worden vriendelijk verzocht zich vóór 20 januari 2021 aan te melden via penningmeester@golfclubmeerssen.nl.
 3. Door de leden kunnen bestuurskandidaten worden voorgedragen mits ten minste 15 leden de kandidaatstelling schriftelijk ondersteunen. De voordracht moet ter kennis gebracht worden van het bestuur. Eigenlijk moet dat volgens het Huishoudelijk Reglement ten minste drie weken vóór de ALV, maar gelet op de datum van de ALV en de thans geldende corona maatregelen hanteren we hiervoor een termijn van één week vóór de ALV. Kandidaatstellingen dienen dus uiterlijk 20 januari 2021 ingediend te zijn (via bestuur@golfclubmeerssen.nl).

Tijdens de ALV zullen wij alle leden die deelnemen “muten” om achtergrondgeluid te voorkomen. Mocht de verbinding thuis niet optimaal zijn dan helpt het vaak om het beeld uit te zetten.

We gaan ervan uit dat alle prangende vragen schriftelijk gesteld zijn. Mochten er desondanks nieuwe zeer dringende vragen onverwacht opkomen in de rondvraag dan kunnen die via de “chat” functie in Zoom door middel van het intypen van de vraag gesteld worden. We zullen proberen deze vraag te beantwoorden in de vergadering. Als dit niet lukt dan sturen we het antwoord later per e-mail.

2. Stemmen

Zoals in iedere ALV moet er over een aantal onderwerpen gestemd worden. Stemmen is geheel anoniem. Om dat te garanderen maken we gebruik van het bedrijf Inkesta die de stemming zal faciliteren. De Nederlands Golf Federatie maakt ook gebruik van Inkesta.

Inkesta ziet toe op een eerlijk verloop. Alle stemgerechtigde leden (*) zullen op zondag 24 januari 2021 om circa 09.00 uur een e-mail (**) ontvangen en ieder stemgerechtigd lid krijgt een gepersonaliseerde link om in te loggen op de stemmingswebsite.

Stemmen is mogelijk vanaf zondag 24 januari 2021 circa 09:00 uur totdat in de ALV van 27 januari 2021 alle punten vóór de rondvraag zijn behandeld. Daarna wordt de stemming gesloten en zal de uitslag in de ALV bekend gemaakt worden. De uitslag zal zo snel mogelijk ook op de webpagina van de ALV van onze Golfclub geplaats worden.

Wij stellen het erg op prijs wanneer zo veel mogelijk leden hun stem uitbrengen, het kost maar een paar minuten van je tijd. Hartelijk dank!

(*) Seniorleden, ereleden en leden van verdienste
(**) leden zonder e-mail adres krijgen een brief toegestuurd met daarin de stembiljetten

ALV: alle informatie

Het wachtwoord om deze pagina te bereiken kun je terugvinden in de e-mail van onze Secretaris van dinsdag 12 januari 2021

Golfbaan gesloten

Sinds begin januari is onze Golfbaan gesloten omdat de weerssituatie zodanig is dat gevreesd moet worden dat de baan en de greens beschadigd zullen worden. De sluiting is al een aantal keren verlengd. Thans is sluiting tot en met woensdag 20 januari zeker. De situatie wordt van dag tot dag bekeken. Als de baan weer opengaat wordt dit vermeld in de Baanstatus.

Op dagen dat de baan gesloten zal zijn worden alle afslagreserveringen in TeeTime geannuleerd. De golfers waarvan de afslagtijd wordt ongedaan gemaakt ontvangen via e-mail een boodschap dat de starttijd geannuleerd is omdat de baan gesloten is vanwege de conditie als gevolg van het weer. TeeTime blijft open voor het reserveren van afslagtijden tot 14 dagen vooruit voor dagen waarvoor nog niet tot sluiting van de baan is besloten.   

@FORE Nieuwsbericht 2021 – 01

10 januari 2021

 WIJ WENSEN ALLE LEDEN VAN GOLFCLUB MEERSSEN VEEL GOLFPLEZIER EN HET ALLERBESTE IN HET NIEUWE JAAR!

In dit nummer

 • @FORE in een nieuw jasje
 • Aankondiging ALV woensdag 27 januari 2021
 • Golfbaan gesloten
 • Ledenbestand 2020 – 2021
 • Facturering contributie en huur lockers
 • Winterregels
 • TeeTime: afslagtijden reserveren
 • Onze Sponsoren

@FORE in een nieuw jasje

Zoals je ziet hebben we het vertrouwde @FORE club nieuwsbericht in een ander jasje gestoken. Een frisse uitstraling en overzichtelijker, maar – zoals je van ons gewend bent – boordevol nieuws van onze Golfclub voor onze clubleden.

Ook nieuw is dat we voortaan een hele jaargang @FORE’s op één pagina naar tijdsvolgorde gaan rangschikken. Alle nieuwsberichten achter elkaar wat het terugzoeken hiervan een stuk gemakkelijker zal maken. 

Aankondiging ALV woensdag 27 januari 2021

In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar heb je kunnen lezen dat er eind januari een Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden. 

De exacte datum is nu bekend. De vergadering zal plaats vinden op woensdag 27 januari, aanvang 20.00 uur. 

De agenda en bijbehorende stukken worden ongeveer twee weken vóór de vergadering gepubliceerd op onze website. Vanwege de restricties met betrekking tot COVID-19 zal een digitale vergadering ingericht worden. De uitnodiging en gebruiksinstructie voor deze manier van vergaderen worden ook medio januari aan onze leden toegezonden.

Golfbaan gesloten

Sinds zaterdag 2 januari 2021 is onze Golfbaan gesloten omdat de weerssituatie zodanig is dat gevreesd moet worden dat de baan en de greens beschadigd zullen worden. Sluiting is besloten door onze Baancommissie in overleg met de Greenkeepers van SBA Golf en Groen. Komende dagen zijn de weersvoorspellingen zodanig dat verwacht wordt dat de baan ook komende week zeer waarschijnlijk niet bespeelbaar zal zijn. 

Op dagen dat de baan gesloten zal zijn worden alle afslagreserveringen in TeeTime geannuleerd. De golfers waarvan de afslagtijd is ongedaan gemaakt ontvangen via e-mail een boodschap dat de starttijd geannuleerd is omdat de baan gesloten is vanwege de conditie als gevolg van het weer. 

Tot nu is sluiting tot en met dinsdag 12 januari zeker. Alle reserveringen tot en met dinsdag zijn ongedaan gemaakt.

De situatie wordt van dag tot dag bekeken. Als de baan weer opengaat wordt dit vermeld in de Baanstatus. Ook wordt TeeTime dan weer opengesteld voor het reserveren van afslagtijden.  

Ledenbestand 2020 - 2021

Eind 2020 had onze Golfclub 562 leden. De grootste ledencategorie is de de categorie Seniorleden met 438 leden.

Soort lid

Ledenbestand 2020

Opzeggingen

Nieuwe leden

Ledenbestand 2021

Ereleden

5

5

Seniorleden

417

29

50

438

Studentenleden

2

2

Juniorleden

16

6

2

12

Bedrijfsleden

55

6

2

51

Countryleden

52

5

7

54

Facturering contributie en huur lockers

De facturen betreffende de contributie voor dit jaar worden binnenkort aangemaakt en verstuurd. In het geval je een locker huurt, dan wordt de huurprijs ook gefactureerd. Je ontvangt de factuur via je e-mail adres dat bekend is bij onze Ledenadministratie.

Winterregels

De Winterregels zijn er vooral om onze Golfbaan te beschermen tijdens de wintermaanden.

De belangrijkste Winterregels:

 • Dragen van je golftas – golftrolleys zijn niet toegestaan op onze Golfbaan
 • Afslaan van de matten

Belangrijk is het om altijd de Baanstatus op website te raadplegen. Daar wordt aangegeven of en welke winterregels gelden. 

Ook wordt hier vermeld of onze baan open dan wel gesloten is.

TeeTime: afslagtijden reserveren

In verband met corona-maatregelen geldt de verplichting te werken met afslagtijden zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat.

Voor het reserveren van afslagtijden werken we met TeeTime. We proberen om zoveel mogelijk alle leden gelijke kansen te geven om plezierig een ronde te spelen in een veilige omgeving. 

De flight tussentijd is 10 minuten. Juist bij de Par 3 banen, zoals onze baan, blijkt volgens informatie van de NGF een verkorting van de tijd tussen flights tot ongewenste wachtrijen te leiden, m.a.w. verslechtering van de doorstroming. Dit geldt des te meer gezien de leeftijd van veel van onze leden en het feit dat de golftas (i.v.m. Winterregels) gedragen moet worden. 

Iedereen wordt wel uitdrukkelijk gevraagd de tijd per afslagbeurt goed te bewaken. Neem zo nodig de bal op en loop door naar de volgende afslag.

Afslagtijden kunnen tot 14 dagen vooruit worden ingepland en er mogen twee rondes per dag worden gereserveerd. Mocht blijken dat onvoldoende leden de gelegenheid krijgen om te spelen, dan is een beperking tot 1 ronde per dag een optie.

Er kunnen 4 starttijden vooraf gereserveerd worden. Dat betekent inderdaad een beperking voor leden die graag veel willen spelen. Vooral als je ook de zekerheid van bepaalde tijden wilt hebben. Er zijn signalen dat leden die minder spelen ‘zich laten gebruiken’ om starttijden te reserveren, niet om zelf dan te gaan spelen, maar met de bedoeling om later deze reservering ‘over te laten nemen’ door leden die vinden niet genoeg te hebben aan hun eigen vier opties. Dit beperkt jammer genoeg de mogelijkheden voor andere leden. We hopen dat iedereen, juist in deze kerst- en nieuwjaarstijd met zijn korte dagen, bereid is de beperktere aantallen beschikbare starttijden eerlijk samen te delen.

Als je vaker wilt spelen, reserveer dan niet te veel vooruit, maar maak gebruik van de nog vrije startplekken.

100ste golfclub in Nederland

Lid van

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.