@FORE Nieuwsbericht 2020 – 29

20 augustus 2020

In dit nummer:

 • Uitspraak Commissie van Beroep in beroepszaak opzegging lidmaatschap
 • Corona: nogmaals attentie voor de richtlijnen!
 • Introductiemiddagen voor onze nieuwe leden
 • Actueel Nieuws wedstrijden
 • Merchandising 
 • Onze sponsoren

Uitspraak Commissie van Beroep in beroepszaak opzegging lidmaatschap

Inmiddels heeft de Commissie van Beroep een beslissing genomen inzake het beroep van Ricardo Offermans tegen het besluit van het bestuur om zijn lidmaatschap op te zeggen.

Het bestuur is tot dit besluit gekomen omdat er tussen dit lid enerzijds en het bestuur, de diverse commissies en individuele leden anderzijds, door een veelheid aan incidenten een onwerkbare situatie was ontstaan, waarvoor het bestuur hem heeft gewaarschuwd dat, als deze perikelen zich zouden voortzetten, het beter zou zijn, dat de club en hij afscheid van elkaar zouden nemen. Dat de problemen zich na die waarschuwing bleven voordoen, zodat het besluit om het lidmaatschap op te zeggen niet kon uitblijven. Het bestuur heeft die veelheid van aanvaringen met genoemd lid bij de Commissie van Beroep aangedragen.

De beroepscommissie heeft geconcludeerd dat het besluit van het bestuur in stand kan blijven omdat – gelet alle omstandigheden – van het bestuur niet gevergd kan worden dat zijn lidmaatschap zal voortduren en het bestuur dus in redelijkheid tot dit oordeel kon komen. 

Het bestuur is van mening dat door alle leden van de vereniging verwacht mag worden dat een lid, in regelmatige overtreding van geldende reglementen en normen en waarden binnen de vereniging, die van elk lid verwacht mogen worden in acht te worden genomen, daarop door het bestuur wordt aangesproken en als dat geen resultaat heeft, door het bestuur wordt gesanctioneerd.

Rest het bestuur u mee te delen dat wij betreuren, dat wij deze beslissing hebben moeten nemen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wij deze beslissing in het belang van de vereniging hebben moeten nemen en dat is ook de reden dat wij de suggestie van het inschakelen van mediation hebben afgewezen, want mediation zou betekenen dat er zou moeten worden toegewerkt naar intrekking van het besluit (opzegging lidmaatschap) en dat was voor het bestuur een gepasseerd station.

Het bestuur realiseert zich dat deze kwestie tweespalt heeft veroorzaakt binnen de vereniging en ongeacht dat er een groot verschil is in die tweespalt, qua aantal leden en hoorbaarheid,  hoopt het bestuur dat iedereen zich realiseert, dat we verder moeten en dat dat het liefst moet gebeuren in harmonie en in ieder geval met respect voor elkaar.

Het bestuur acht het wenselijk om, nu de zaak via de Commissie van Beroep is afgehandeld en het bestuur de leden, voor zoveel mogelijk, uitleg heeft gegeven over de gevoerde procedure, de zaak nu verder te laten rusten en zal, omwille van het herstel van die rust, niet meer reageren op mails aangaande bovenstaande kwestie.

Het Bestuur van Golfclub Meerssen

Corona: nogmaals attentie voor de richtlijnen!

De persconferentie van het Kabinet van dinsdagavond heeft geen directe gevolgen voor de golfsport.

Het is wel zo dat het aantal besmettingen toeneemt doordat een groeiend aantal mensen het niet zo nauw neemt met de regels. Het vertellen en herhalen van de regels uit het golfprotocol blijft daarom van groot belang, evenals het aanspreken op het negeren van de regels. 

Daarom attenderen wij nogmaals op de regels. Je vindt deze onder de button aan het einde van dit artikel. Wij verzoeken je deze informatie goed te lezen voordat je naar onze Golfbaan en ons Clubhuis komt.

Als er bijvoorbeeld een uitbraak plaatsvindt in een clubhuis, dan is het mogelijk dat het gebouw moet worden gesloten. Dit heeft economische gevolgen, voor de club, baan en de sport. Het aantal contacten terugbrengen, voornamelijk in groepen, is dus van groot belang.

Een samenvatting van de huidige coronamaatregelen is te vinden op www.rijksoverheid.nl (lees dit bericht en bekijk dit overzicht). 

Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Verder moeten we de handen blijven wassen, zoveel mogelijk thuis blijven werken en drukke plekken vermijden. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.

Introductiemiddag voor onze nieuwe leden

Afgelopen maart hadden we de geplande introductiebijeenkomst voor onze nieuwe leden niet kunnen laten doorgaan in verband met de corona-uitbraak. We organiseren die nu opnieuw, zij het in aangepaste vorm, omdat de coronavoorschriften nu eenmaal beperkingen meebrengen.

De introductiemiddag wordt twee maal gehouden: zaterdag 12 september 2020 en zaterdag 19 september 2020. Onze nieuwe leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om op een van deze middagen deel te nemen. 

Programma

Per middag kunnen er maximaal 20 nieuwe leden aan het programma meedoen (geldt niet voor proefleden). De deelnemers worden telkens verdeeld over twee groepen (groep A en B). 

 • 14.00 uur – Start programma voor groep A in ons Clubhuis: informatie over onze club en de bardiensten.
 • 14.30 uur –  Start programma voor groep A en B op onze Golfbaan: samen golfen, 9 holes met een gunstart. De flights bestaan uit twee nieuwe leden en een voorzitter of lid van een van onze commissies, die tijdens het lopen een toelichting geeft op de specifieke activiteiten van zijn of haar commissie. Gedurende de ronde wisselen de commissievertegenwoordigers van flight naar flight.
 • 16.30 uur: Start programma voor groep A in ons Clubhuis: informatie over onze club en de bardiensten.
Aanmelden: stuur een e-mail naar ledenadministratie@golfclubmeerssen.nl

We horen graag of je als nieuw lid aan de introductiemiddag wil deelnemen en welke datum je voorkeur heeft

Actueel nieuws wedstrijden

Actueel nieuws wedstrijden

Voor het allerlaatste nieuws over de wedstrijden verwijzen we je graag naar de pagina 'Actueel nieuws wedstrijden' op onze website. Hier staat ook hoe je je voor een wedstrijd kunt inschrijven. Klik hiervoor op deze button

Merchandising

Golfclub Meerssen verkoopt kleding en golfartikelen met opdruk van het logo van onze golfclub.

 • Polo’s
 • Winterjacks
 • Pitchforks
 • Golfballen

100ste golfclub in Nederland

Lid van

Scroll naar top