@FORE Nieuwsbericht 2019 – 25

5 oktober 2019

Actueel nieuws wedstrijden

Snel naar het laatste nieuws over onze wedstrijden: klik op de button hieronder of klik op de startpagina van onze website op de button “Actueel nieuws wedstrijden bekijken“. 

Onderhoud vijver uitgesteld

Na uitgebreid overleg met SBA Golf en Groen is besloten de werkzaamheden aan de vijver uit te stellen. De  regen van de afgelopen dagen heeft zodanig de bovenlaag van onze Golfbaan doordrenkt dat er grote schade aan de baan kan ontstaan bij het vervoer van het slib en het werken met de graafmachine.

De werkzaamheden zullen zo mogelijk nog dit jaar worden uitgevoerd, maar dit is afhankelijk van het weer en ecologische richtlijnen. Wij zullen de leden zo spoedig mogelijk informeren als de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Limburgs Kampioenschap: Limburg Jeugd Trophy (LJT) – zondag 13 oktober 2019

Elk jaar organiseren de jeugdcommissies van de Limburgse golfclubs een serie wedstrijden onder de naam Limburg Jeugd Trophy.

Op zondag 13 oktober wordt een LJT wedstrijd gehouden op de Golfbaan van Golfclub Meerssen.

Winterregels

Onze greenkeeper Leon heeft de wintergreens uitgezet en gemarkeerd met blauwe paaltjes. De winterregels (draagtassen, wintergreens, etc.) zullen pas ingaan op het moment dat het weer dit noodzakelijk maakt. Dat betekent dus dat de datum van 1 november slechts een richtlijn is.

Zodra de winterregels ingaan, wordt dit gemeld aan onze leden.

Dollar spot onder controle

De Dollar spot – een hardnekkige schimmelinfectie – op de greens is onder controle, met veel dank aan de greenkeeper. 

Verzoek aan onze leden: het gedrag van de spelers is een belangrijke factor in de bestrijding en het voorkomen van de schimmels. Daarom het verzoek om pitchmarks te repareren, niet met tas of trolley over de greens te lopen en deze ook niet op de voor-greens te parkeren.

Herhaalde oproep: Interesse in werken bij de Publiciteitscommissie?

Binnen de Publiciteitscommissie is nog maar één vrijwilliger actief. Dat is onze webmaster die de clubwebsite onderhoudt en het nieuwsbericht @FORE maakt. Deze 1-persoons bezetting maakt ons erg kwetsbaar! Onze Golfclub is daarom op zoek naar nieuwe leden voor de Publiciteitscommissie. 

De Publiciteitscommissie verzorgt en coördineert de publicaties van en de communicatie door Golfclub Meerssen naar de leden en zo nodig naar derden. Ook ondersteunt zij het Bestuur en de overige commissies in hun communicatie-uitingen. Dit gebeurt schriftelijk en/of digitaal. Enkele voorbeelden van publicaties en activiteiten:

  • Communicatiebeleid golfclub 
  • Digitale Nieuwsbrief @FORE
  • Beheer club website 
  • Verzorgen persberichten
  • Coördinatie diverse soorten drukwerken en bedrukkingen
  • Bewaken huisstijl van Golfclub Meerssen

We zoeken een Voorzitter voor de commissie en twee leden (voor met name redactionele zaken). Interesse om als vrijwilliger bij de Publiciteitscommissie aan de slag te willen gaan? Het Bestuur zou het zeer op prijs stellen als je je dan meldt.

GEO certificering

De audit voor de GEO certificering van onze Golfbaan vindt plaats op woensdag 16 oktober 2019. Dit  gebeurt in samenwerking met SBA Golf en Groen en onze Baancommissie.

Lid blijven in 2020

Als je niet opzegt, en waarom zou je, dan ben je in 2020 automatisch weer lid van Golfclub Meerssen. Mocht je toch, om welke reden dan ook, je lidmaatschap willen opzeggen, denk er dan s.v.p. aan dat je dit volgens onze statuten één maand voor het einde van het verenigingsjaar moet doen. Dus uiterlijk op 30 november 2019. Is je opzegging later binnen, dan wordt je geacht ook in 2020 lid te blijven met alle daaraan verbonden (financiële) verplichtingen.

Hoofdsponsor Golfclub Meerssen 

Scroll naar top