@FORE Nieuwsbericht 2019 – 24

 29 september 2019

Actueel nieuws wedstrijden

Snel naar het laatste nieuws over onze wedstrijden: klik op de button hieronder of klik op de startpagina van onze website op de button “Actueel nieuws wedstrijden bekijken“. 

LGK

Limburgs Kampioenschap: Limburg Jeugd Trophy (LJT) – zondag 13 oktober 2019

Elk jaar organiseren de jeugdcommissies van de Limburgse golfclubs een serie wedstrijden onder de naam Limburg Jeugd Trophy.

Op zondag 13 oktober wordt een LJT wedstrijd gehouden op de Golfbaan van Golfclub Meerssen.

Extra inloopochtenden - ook voor proefleden

In september is gestart met extra inloopochtenden op de eerste dinsdag van de maand. In oktober en november hebben deze plaats op dinsdag 1 oktober en dinsdag 5 november 2019.

De wedstrijdcommissie nodigt iedereen uit om in een gezellige en sportieve sfeer samen een 9-holes ronde te spelen. Speciaal welkom zijn proefleden, beginnende golfers en senioren.

Verzamelen om 10:15 uur in ons Clubhuis, start om 10:30 uur.

Het is vrij om wel of niet een qualifying kaart te lopen. Heb je nog geen of weinig ervaring met een kaart lopen, dan word je gekoppeld aan een ervaren speler. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

Let op: Toegang tot en speelrecht op onze baan hebben uitsluitend proefleden die minimaal een baanbewijs en/of een hcp registratie hebben. Ook tijdens inloopwedstrijden mogen proefleden alleen meedoen als ze dus minimaal een baanbewijs hebben. 

Leden van de Wedstrijdcommissie zijn aanwezig om alles in goede banen te leiden, voor het geven van instructie, en om zo nodig te helpen bij het tellen van de Stableford-punten.

Tijdens de inloop blijft de baan open voor iedereen die een ronde wil golfen.

Werkzaamheden aan de vijver: sluiting hole 8 en 9

Maandag 7 oktober 2019 start SBA Golf en Groen (de baanonderhoudsfirma) met de werkzaamheden aan de grote vijver op hole 9. De gehele vijver wordt opgeschoond, een nieuw geo-textiel en ldpe-folie van 1 mm dikte wordt aangebracht en de vijverranden worden weer met graszoden afgewerkt.

De werkzaamheden zullen t/m 11 oktober 2019 duren. Dat betekent dat hole 8 en 9 gedurende deze periode gesloten zijn.

Herhaald bericht: Vacatures Publiciteitscommissie

Binnen de Publiciteitscommissie zijn een aantal vacatures ontstaan. De Publiciteitscommissie verzorgt en coördineert de publicaties van en de communicatie door Golfclub Meerssen naar de leden en zo nodig naar derden. Ook ondersteunt zij het Bestuur en de overige commissies in hun communicatie-uitingen. Dit gebeurt schriftelijk en/of digitaal. Enkele voorbeelden van publicaties en activiteiten: 

  • Digitale Nieuwsbrief @FORE
  • Beheer website van Golfclub Meerssen
  • Verzorgen persberichten
  • Coördinatie diverse soorten drukwerken en bedrukkingen
  • Bewaken huisstijl van Golfclub Meerssen

De club is op zoek naar een Voorzitter voor de commissie en twee leden (voor met name redactionele zaken). Interesse om als vrijwilliger bij de Publiciteitscommissie aan de slag te willen gaan? Het Bestuur zou het zeer op prijs stellen als je je dan meldt.

Clubblad FORE

In de voorjaarsuitgave van het Clubblad FORE werd de vraag gesteld: “Is dit de laatste uitgave van ons clubblad?” In dit nieuwsbericht zullen we deze vraag beantwoorden. 

Maar eerst even een stukje terug in de tijd. Eind vorig jaar hadden de drie leden van de redactie van het clubblad samen aangegeven te willen stoppen met het maken van de FORE. Niet meteen, maar na de uitgave van het eerste nummer van 2019. Tot nu is het ongewis gebleven hoe we verder zouden kunnen gaan.

In de afgelopen maanden is er gekeken of en hoe we als club invulling zouden geven aan een clubblad. Vele vragen moesten worden beantwoord. Bijvoorbeeld: Is een clubblad nog van deze tijd? Wordt het blad überhaupt gelezen? Vult het een behoefte in bij onze leden? Zijn er andere – meer moderne – manieren van communiceren? Als we verder willen gaan, krijgen we dan een nieuwe redactie samengesteld?

Bovendien was dit een momentum om niet alleen te focussen op het clubblad, maar iets breder te kijken. Op communicatiegebied is in de afgelopen jaren natuurlijk veel veranderd en gemoderniseerd. Zo is de digitale nieuwsbrief @FORE geïntroduceerd, die dit jaar tot nu toe 24-maal verschenen is. Hierdoor is pure informatieverstrekking verzekerd. Andere voorbeelden zijn onze (in 2017 vernieuwde) club-website en het nieuwsscherm in ons Clubhuis. Ook willen we Mijn Barboek, ons online Golfsysteem (E-Golf4U; achter Leden login), Greenfee online en onze Facebook pagina niet onvermeld laten. Veel (interne) communicatie bij onze club verloopt eenvoudig en efficiënt, welhaast als vanzelf, via deze online ‘tools’. 

Wat betreft het clubblad FORE kan de eerder gestelde vraag nu worden beantwoord: onze club stopt met haar clubblad. 

Kijken we nog eens terug in de clubhistorie: De eerste uitgave van de FORE verscheen in 1993. De eerste jaren gewoon op A4 (kopietjes), daarna als boekje (drukwerk). Onze leden ontvingen het per post op hun huisadres. Het clubblad verscheen jarenlang in “zwart-wit” druk, werd daarna in een moderner jasje gestoken (full colour) en werd de afgelopen jaren digitaal verspreid via onze internetsite. Nu, na bijna 26e jaargangen, zal er geen nieuw FORE nummer meer verschijnen.

Aan de informatievoorziening van de club naar haar leden, maar ook naar buiten toe, wordt op diverse manieren invulling gegeven. Maar de digitale wereld verandert voortdurend en snel. Dus wees niet verrast als de club hierin blijft meegaan, en “nieuwe communicatie” introduceert.

Hoofdsponsor Golfclub Meerssen 

Scroll naar top