Bestuurs- en Voorzittersoverleg

Bestuursoverleg

Het Bestuur van Golfclub Meerssen vergadert op de volgende maandagen (meestal de 2e maandag van een maand)

2021

8 februari

8 maart

12 april

10 mei

14 juni

12 juli

9 augustus

13 september

11 oktober

8 november

13 december

Voorzittersoverleg

De voorzitters van de Commissies van Golfclub Meerssen hebben regelmatig overleg. 

2021

7 januari

2 februari

4 maart

6 april

6 mei

1 juni

8 juli

3 augustus

2 september

7 oktober

4 november

9 december

Scroll naar top