Bestuurs- en Voorzittersoverleg

Bestuursoverleg

Het Bestuur van Golfclub Meerssen vergadert op de volgende woensdagen (meestal de 2e woensdag van de maand)

2020

8 januari

12 februari

11 maart

8 april

13 mei

10 juni

8 juli

12 augustus

9 september

14 oktober

11 november

9 december

Voorzittersoverleg

De voorzitters van de Commissies van Golfclub Meerssen hebben regelmatig overleg. Zij komen (meestal) bijeen op de 1e dinsdag van de maand

2020

4 februari

3 maart

7 april

5 mei

2 juni

7 juli

4 augustus

1 september

6 oktober

3 november

1 december

Golfbaan gesloten

I.v.m. de toestand van onze Golfbaan t.g.v. de weersinvloeden (vorst en veel neerslag) is deze gesloten - voorlopig t/m zondag 24 januari 2021

Scroll naar top