Bestuurs- en Voorzittersoverleg

Bestuursoverleg

Het Bestuur van Golfclub Meerssen vergadert op de volgende maandagen (meestal de 2e maandag van een maand)

2021

8 februari

8 maart

12 april

10 mei

14 juni

12 juli

9 augustus

13 september

11 oktober

8 november

13 december

Voorzittersoverleg

De voorzitters van de Commissies van Golfclub Meerssen hebben regelmatig overleg. Zij komen (meestal) bijeen op de 1e dinsdag van de even maanden en de 1e donderdag van de oneven maanden

2021

7 januari

2 februari

4 maart

6 april

6 mei

1 juni

8 juli

3 augustus

2 september

5 oktober

4 november

7 december

Scroll naar top